بال و کتف سوخاری

موارد تشکیل دهنده بال و کتف سوخاری نوده شامل، 6 تکه بال و کتف سوخاری با سس مخصوص می باشد که انتخاب سس با شماست.

192,000 تومان